Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Освен да сме в крак с модните тенденции, ние от "Грънчарови трейд" ООД винаги се стремим да сме конкурентоспосбни и информирани, за да сме в състояние в дългосрочен план да предлагаме актуални стилни продукти, с най-високо качество. С тази публикация искаме да уведомим нашите клиенти, за постигане на оптимална информираност на обществеността като цяло, както и да поднесем искрените си благодарности за безвъзмездната финансова помощ, която получиха хиляди малки предприятия у нас, включително и ние "Грънчарови трейд" ООД. С лекота преминахме през процедурата по кандидатстване за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, реализирана от ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и в момента сме в етап на изпълнение на проекта ни със сключен административен Договор за БФП  № BG16RFOP002-2.073-5012-C01 на обща стойност 8 523.00 лв. Безвъзмезните финансови средства,  които получихме от ОПИК по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ са предоставени по две направления : 7 244.55 лв са средствата от европейско финансиране и 1 278.45 лв от национално съфинансиране. Чрез осигурения оперативен капитал на "Грънчарови трейд" ООД, а и на българските микро и малки предприятия като цяло, ще се спомогне за постигане на основна цел през 2020г.: справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Период на изпълнение на проекта: 3месеца
Начало: 27.07.2020г
Край: 27.10.2020г.

Благодарение на получената БФП по ОПИК 2014-2020 ние от "Грънчарови трейд" ООД ще преодолеем недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и ще продължаваме да радваме клиентите си с модни, качествени и разнообразни продукти, както във физическия ни магазин, намиращ се на Христо Белчев № 4, гр.София , така и чрез онлайн магазина на GoStylish.  


Imasmi web loading